Symptomen

De gevolgen van een beroerte kunnen zeer ingrijpend zijn. Ze zijn voor iedereen anders. Sommige patiënten voelen enkel een soort voosheid over één lichaamshelft, anderen hebben dan weer een ernstige halfzijdige verlamming van een arm, been of volledige lichaamshelft. Nog anderen bevinden zich in een comateuze toestand. De ernst van de klachten wordt bepaald door de plaats en de omvang van het letsel.

Na een CVA kunt u slikproblemen (dysfagie) ondervinden. Indien nodig ondergaat u daarom zo snel mogelijk na uw opname een slikscreening om na te gaan in hoeverre er sprake is van slikproblemen. Om verslikken te vermijden kan het nodig zijn om tijdelijk uw voeding aan te passen door bijvoorbeeld vaste voeding te pureren of vloeistoffen in te dikken. In ernstige gevallen kan het noodzakelijk zijn om de voeding tijdelijk stop te zetten of over te stappen naar sondevoeding.

Bezoekers die een patiënt iets te eten of te drinken willen geven, informeren daarom best eerst bij de verpleegkundigen of de patiënt slikproblemen heeft!

Patiënten met een rechtszijdige verlamming

Patiënten met een rechtszijdige verlamming (door een letsel in de linkerhersenhelft) hebben vaak spraak- en/of taalmoeilijkheden. Spraakproblemen of dysartrie kunnen verschillen in aard of ernst en de spraakverstaanbaarheid ernstig beïnvloeden.
Bij taalproblemen of afasie kan een patiënt zowel met spreken als met het begrijpen moeilijkheden hebben. Lezen en schrijven kunnen eveneens problemen opleveren. Vermits communicatie in onze maatschappij zeer belangrijk is, worden zulke patiënten soms volkomen ten onrechte geïsoleerd.

Tips voor partner en familie:

 • Onderschat de mogelijkheden van de patiënt om te leren en te communiceren niet, zelfs als hij zijn spraak niet kan gebruiken.

 • Als hij niet kan spreken, gebruik dan andere vormen van communicatie: gebaren, gezichtsuitdrukkingen en aanwijzingen zijn vaak voldoende om elkaar te verstaan.

 • Plaats u aan de niet-verlamde zijde om een zo goed mogelijk contact te krijgen.

 • Plaatsnemen aan de verlamde zijde kan stimulerend werken.

 • Overschat zijn taalbegrip niet.

 • Schreeuw niet. Houd zinnen kort en eenvoudig.

 • Gebruik geen speciale of moeilijke termen.

 • Verdeel taken in eenvoudige stappen.

 • Geef veel informatie over hoe hij iets doet, prijs hem vooral wanneer hij vorderingen maakt.

Patiënten met een linkszijdige verlamming

Patiënten met een linkszijdige verlamming hebben vaak moeilijkheden met het waarnemen van ruimte. Dit houdt in dat zij het moeilijk hebben met het inschatten van de afstand, de grootte, de plaats, de snelheid van bewegingen en de vorm en verhoudingen van delen tot zijn geheel. In zeldzame gevallen kan de patiënt zijn verlamde zijde volledig negeren of ontkennen.

Tips voor partner en familie:

 • Overschat de mogelijkheden van de patiënt niet.
  Stoornissen in ruimtelijke waarneming worden gemakkelijk over het hoofd gezien.

 • Gebruik mondelinge aanwijzingen als hij moeite heeft met gebaren.

 • Verdeel taken in kleine stappen en geef uw oordeel over elk onderdeel van zijn prestaties.

 • Ga zelf na wat hij veilig kan doen en geloof hem niet alleen op zijn woord.

 • Zorg voor zo weinig mogelijk rommel om hem heen. 

 • Vermijd snelle bewegingen in de buurt van de patiënt.

 • Maak hem attent op zichtbare herkenningspunten.

Naast deze specifieke verschijnselen zijn er nog een aantal algemene kenmerken die het gevolg kunnen zijn van een beroerte: problemen met gedragsbeheersing, geheugenklachten, veranderingen in de persoonlijkheid, verandering van seksualiteit, verminderde zelfredzaamheid, verminderde tolerantie en vooral depressiviteit.

Vorige | Volgende