Prevalidatie

Wat is PRevalidatie?

Tijdens en na een oncologische behandeling komen fysieke en psychische klachten vaak voor. Periodes van extreme vermoeidheid en emotioneel onevenwicht wisselen elkaar af. Hierdoor is er een duidelijk verlaagde inspanningscapaciteit waardoor u als patiënt problemen ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Om uw kansen op een spoedig herstel te bevorderen en om u en uw naasten te ondersteunen bij uw behandeling, hebben wij het Preventie- en Revalidatieproject ontwikkeld, kortweg PRevalidatie.

Rond het tijdstip van de diagnose brengen we uw lichamelijke, psychische en sociale steunpunten en kwetsbaarheden in kaart. Het Prevalidatieteam bespreekt uw 'gezondheidsprofiel' in functie van de aard, de duur en de intensiteit van uw oncologische behandeling.

Waar nodig of mogelijk formuleert het team een individueel advies. Dit kan gaan van conditietraining (individueel of in groep) tot betere slaaphygiëne, stoppen met roken, gezinshulp, voedingsadvies, psychologische begeleiding en ondersteuning door de maatschappelijke dienst. Dit heeft tot doel uw behandeling onder de best mogelijke omstandigheden te starten en u daar zo goed mogelijk op voor te bereiden en in te begeleiden.

De uiteindelijke keuze ligt natuurlijk bij u. Ongeacht het advies kunt u steeds zelf een afspraak maken met één van de medewerkers van het Prevalidatieteam. Aarzel niet om hierover meer informatie te vragen aan onze medewerkers.

Lichaamsbeweging en conditietraining

U kent ongetwijfeld het belang van lichaamsbeweging voor uw algemene gezondheid. Beweging helpt bij het voorkomen van hart- en vaatziekten, diabetes,... Regelmatig bewegen heeft ook een positief effect op uw levensverwachting na een oncologische diagnose. Gedoseerde en regelmatige beweging tijdens de behandeling helpt bovendien om een aantal klachten te voorkomen of te beperken.

Frequent voorkomende klachten bij oncologische patiênten zijn: langdurige vermoeidheid, angst en spanning, depressieve gevoelens, warmteopwellingen, slaapstoornissen, gewichtstoename ten gevolge van de behandeling, verminderde immuunfunctie en seksuele problemen. Lichaamsbeweging kan helpen om deze klachten gunstig te beïnvloeden.

Daarnaast kan gespecialiseerde en aangepaste kinesitherapie zinvol zijn bij de behandeling van meer specifieke lichamelijke klachten. Specifieke bewegingsvormen kunnen een hulpmiddel zijn bij het herwinnen van uw zelfvertrouwen en het vertrouwen in uw lichaam. Zeg dus niet te snel: ‘dat is niets voor mij’.

Gezonde voeding

Uw voedingspatroon kan uw gezondheid zowel ondermijnen als ondersteunen. Uw smaak, uw behoefte aan voeding en voedingsbestanddelen kan veranderen als gevolg van de behandeling. Soms zal het nodig zijn uw gewicht onder controle te houden (gewichtsverlies, gewichtstoename). Een aangepaste voeding kan daarbij helpen.

Relaxatietechnieken

Stresshantering en relaxatietechnieken hebben hun nut bewezen in stressvolle situaties. Ze helpen u lichamelijk en geestelijk tot rust te komen, stimuleren de immuunfunctie, verminderen de temperatuurschommelingen van het lichaam en bevorderen een gezond slaappatroon. Sommige technieken kunt u zelf aanleren, andere voert u uit onder begeleiding.

Psychosociale begeleiding

Voor veel patiënten en hun gezin is de diagnose en behandeling een moeilijke periode waarin het (samen)leven drastisch verandert. Elk gezinslid tracht deze nieuwe situatie op zijn manier te verwerken. Dit kan emotioneel erg zwaar zijn. Extra psychologische ondersteuning kan daarbij helpen. Soms volstaat het eigen familiaal of sociaal netwerk. Anderen hebben baat bij contact met lotgenoten. Daarom kunt u steeds een beroep doen op professionele psychologische begeleiding.

Sociale, financiële en administratieve hulp

De organisatie en financiering van de gezondheidszorg maakt het patiënten niet altijd gemakkelijk om hun weg te vinden in de veelheid van sociale, juridische en financiële voorzieningen. We helpen u graag op weg.